હિજાબ વિવાદ / હિજાબ પર પ્રતિબંધના વિરોધમાં પરીક્ષા નહીં આપનારા વિદ્યાર્થીઓને લઇને કર્ણાટક સરકારનો મોટો નિર્ણય

hijab row karnataka govt big decision For students who do not take the exam

કર્ણાટકમાં હિજાબ પર પ્રતિબંધના વિરોધના કારણે પરીક્ષા છોડી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી પરીક્ષા આપવાની તક મળશે. કર્ણાટક સરકારે કહ્યું કે, 'જે વિદ્યાર્થીઓ કોર્ટના વચગાળાના આદેશ પહેલાં હિજાબના વિરોધ દરમિયાન પરીક્ષા આપી શક્યા ન હતા, તેઓને વધુ એક તક મળશે.'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ