હેલ્થ / શું ચાલ્યા બાદ હાથ-પગમાં સોજા આવી જાય છે? તો એલર્ટ! હોઇ શકે છે આ ગંભીર બીમારીના લક્ષણ

health news how do care for body if have rheumatoid arthritis

Rheumatoid Arthritis: વધારે ફાસ ચાલ્યા બાદ તમારા પણ હાથ-પગમાં સોજા આવી જતા હોય તો તેની અવગણના ન કરો. કારણ કે આ ગંભીર બીમારીના શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ