ગુજરાત / ખેડૂતો માટે ઓગસ્ટ મહિનો ગયો કોરોધાકોર, સિંચાઇ વીજળી માટે સરકારનું શું છે આગવું આયોજન, કૃષિમંત્રી રાઘવજીનું પાણીદાર નિવેદન

Government's flagship plan for irrigation electricity, statement by Agriculture Minister Raghavji

છોટાઉદેપુર, નવસારી, બનાસકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં વરસાદ ન થવાના કારણે ખેડૂતોએ વાવેલા વરસાદી પાકમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકશાન થઈ રહ્યું છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ