7મું પગાર પંચ / કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને લઇ સામે આવી સૌથી મોટી અપડેટ, શું પગાર થઇ જશે બમણો!

Good news for central employees: The biggest update regarding the fitment factor, will the salary be doubled!

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર નક્કી કરવામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નો રોલ મહત્વપૂર્ણ હોય છે અને જો તેમાં વધારો કરવામાં આવે તો પગારમાં પણ ઘણી વધારો જોવા મળે છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ