ગાંધીનગર / માણસાના શિક્ષકે ગામમાં લગાડ્યાં લેડી ટીચરના બિભત્સ પોસ્ટર, શરમ આવી જાય તેવું લખ્યું

Gandhinagar man, the teacher has tried to defame the teacher by doing a perverse act

Gandhinagar news : માણસામાં શિક્ષકએ વિકૃત હરકત કરીને શિક્ષિકાને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, શિક્ષિકાઓના નામે બિભત્સ પોસ્ટર છપાવી આખા ગામમાં ચોંટાડ્યાં

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ