ભારે કરી / 93 વાર હાર્યા છતાં હવે 94મી વખત ચૂંટણીમાં ઊભા થયા નેતાજી, કહ્યું 100 વખત હારવાનો રેકૉર્ડ બનાવીશ

 Despite losing 93 times, Netaji, now standing for election for the 94th time, said he would make a record of  losing 100...

93 ચૂંટણી હાર્યા બાદ પણ ફરી એકવાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ