હેલ્થ ટિપ્સ / ઉનાળામાં દહીં ખાતા હોવ તો ક્યારેય ન કરતાં આ ભૂલ, નહીંતર સ્વાસ્થ્ય પર પડશે વિપરીત અસર

curd should not be consumed daily know best time and way

ઉનાળામાં પેટને સ્વસ્થ અને ઠંડુ રાખવા માટે દહીં ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. દહીં પ્રોબાયોટીક્સ અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ