શિક્ષણ / Coronavirus: બાળકોનો અભ્યાસ ન બગડે તે માટે પ્રાદેશિક TV ચેનલ્સ દ્વારા અભ્યાસ કરાવાશે

Coronavirus effect cm rupani announced Gujarati channels lesson about 1 to 9

ગુજરાતમાં શાળા કોલેજોમાં મિનિ વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે 1થી 9 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે એ માટે સરકાર દ્વારા એક ખુબજ સરસ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે જેમાં ગુજરાતની પ્રાદેશિક ચેનલ્સ દ્વારા અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ