ટેક્નોલોજી / Bike Tips: અધવચ્ચે પેટ્રોલ ખતમ થઇ જાય તો ગભરાશો નહીં, બસ ફોલો કરો આ ટ્રિક ને બાઇક સ્ટાર્ટ

bike tips and tricks what to do if bike petrol is over on the road

ઘણીવાર બાઇક ચલાવતી વખતે રસ્તાની વચ્ચે પેટ્રોલ પુરાઈ જતાં મોટરસાઈકલ અટકી જાય છે. લોકો તેમની બાઇકને ખેંચીને અથવા અન્ય વાહનની મદદથી પેટ્રોલ પંપ પર લઈ જવી પડે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ