તમારા કામનું / મોદી સરકારે સેવિંગ્સ કરતાં લોકોને આપ્યા ગુડ ન્યૂઝ, સુકન્યા સમૃદ્ધિ-PPF સહિત જુઓ શેમાં વ્યાજદર વધ્યા

Announcement of increase in interest rates of small savings schemes

કિસાન વિકાસ પત્ર , પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજનાઓ, NSC અને સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ્સમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. સરકારે નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજદરોમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ