બે'કાર' / લ્યો બોલો: AMC પાસે રસ્તા રિપેર કરવા બજેટ નથી, પણ કાર ખરીદીના છે, મામલો બિચકતા કરી સ્પષ્ટતા

AMC to buy 16 lakh new cars for railways,The budget for the road is not for the car

કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 16 લાખની કારની ખરીદી માટે મંજૂરી અપાઈ તો સવાલ એક જ કાલે કોર્ટમાં બજેટના ગાણા કેમ ગાયા 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ