2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

Ek Vaat Kau / ટ્રેનની તમામ માહિતી WHATSAPP પર, ફૂડ પણ સીટ પર આવી જશે

હવે ટ્રેનના મુસાફરોને નવી સુવિધા મળશે. ટ્રેનનું લાઈવ સ્ટેટ્સ અને PNR ચેક કરી શકશે. આ ફીચરની મદદથી તમે વોટ્સએપ પરથી તમારા પ્રવાસની તમામ માહિતી મેળવી શકશો. ફૂડ પણ સીટ પર આવી જશે. ત્યારે આ અંગે વધુ માહિતી મેળવવા માટે જુઓ Ek Vaat Kau...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ