ચૂંટણી સિઝન / મિડલ ક્લાસ માટે ટૂંક સમયમાં મોટી ગિફ્ટ ! મોદી સરકારે ગમે ત્યારે જાહેર કરી શકે આ યોજના, શું લાભ થશે?

Ahead of polls, Modi govt mulling Rs 60,000 cr housing loan subsidy scheme: Report

મોદી સરકારે મિડલ ક્લાસ માટે ટૂંક સમયમાં 60,000 કરોડની એક લોન વ્યાજ સબસિડીની યોજના જાહેર કરી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ