નિવેદન / 'ખેડૂતોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી', રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી વચ્ચે કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલનું મોટું નિવેદન

Agriculture Minister Raghavji Patel said that farmers need not worry about Mawtha. The state government stands by the farmers

Raghavji Patel Statement: દસક્રોઇ ખાતે યોજાયેલા રવી કૃષિ મહોત્સવમાં કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું કે, ખેડૂતોને અત્યાર સુધી 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનું વળતર આપ્યું છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ