આધાર કાર્ડ / જીવનાં જોખમ સામે પણ બચાવશે આધાર કાર્ડ, જાણી લો આ મહત્વની માહિતી

Aadhaar card will also protect against the risk of life, know this important information

UIDAI ની પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું આધાર કાર્ડની ચકાસણી હવે સરળ.જે કારણે કોઈપણ વ્યક્તિની ઓળખની અને માહિતીની ખરાઈ તમે કરી શકશો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ