મોટી દુર્ઘટના / જ્યારે પરિવારના સભ્યો હતા ગાઢ નિંદ્રામાં, અને એકાએક બિલ્ડિંગમાં લાગી ભીષણ આગ, નિપજ્યાં 7ના કરૂણ મોત

7 people family died fire house in Cantonment area Maharashtra

ઈમારતમાં આગ લાગી તે ત્રણ માળની ઈમારત હતી. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર કપડાની દુકાન હતી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ