વિજ્ઞાન / આવું શક્ય ખરું! ક્યાં સુધી જીવિત રહેશે આપણી પૃથ્વી, એ સમય ક્યારે આવશે જ્યારે સૂરજ ધરતીને ગળી જશે?

when will earth and sun die? science information by nasa scientist

શું ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ક્યાં સુધી આપણી ધરતી જીવતી રહેશે? કારણકે એકદિવસ આ સૂર્ય પણ નહીં રહે અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ નહીં રહે. NASAનાં વૈજ્ઞાનિકે આપી સંપૂર્ણ માહિતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ