સાવધાન / કચ્છ સહીત વિવિધ સ્થળોએ વારંવાર ભૂકંપના આંચકા શુ કામ આવે છે, ઇન્ડિયન પ્લેટ એક્ટિવ,આ સ્થળે ફોલ્ટ લાઇન સક્રિય

What is the use of frequent earthquake shocks in various places including Kutch, Indian plate active, fault line active at...

કચ્છ સહિત વિવિદ સ્થળો પર વારંવાર ભૂકંપના આંચકાનો લોકો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ત્યારે કચ્છ યુનિવર્સિટીના જીઓલોજિકલ વિભાગના વડા ર્ડા.મહેશ ઠક્કર દ્વારા નિવેદન આપ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ