ઇલેક્શન / સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું મહત્વનું નિવેદન, કહ્યું' ગુજરાતના લોકો... 

voters-will-establish-gujarat-as-bjps-stronghold-says-amit-shah-on-local-body-polls

ગુજરાતમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને મતદાન પ્રક્રિયા ચાલુ છે, એ જ ચરણમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આજે ગુજરાતમાં આવીને મતદાન કર્યું હતું. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ