તમારા કામનું / ટોઇલેટ સીટ પર બેસતા જ તૂટી ગયું ઘૂંટણનું હાડકું, મહિલાને હતી આ બીમારી, ક્યાંક તમે તો ઈગ્નોર નથી કરતાં ને આ લક્ષણો

TUMAR IN KNEE, BRITAIN WOMAN BROKE HER bone KNEE WHILE SITTING ON A TOILET SEAT

ટોયલેટ સીટ પર બેસતાની સાથે જ 19 વર્ષની મહિલાનાં ઘૂંટણનું હાડકું તૂટી ગયું. ડોક્ટર્સે જણાવ્યું કે ત્યાં ટ્યૂમર હતું.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ