શોપિંગ / શૉલ, કેસર, ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને કાર્પેટની ખરીદી માટે બેસ્ટ છે જમ્મુ કાશ્મીર

Things people should buy from Jammu and Kashmir

'કુછ દિન તો ગુજારો કશ્મીરમેં'ને સાકાર કરવા તમે ત્યાંની મુલાકાત લઈ શકો છો. જો તમે અહીં ફરવા જાવ તો તમે શું ખરીદશો તે તમારા માટે પ્રશ્ન હોઈ શકે. આજે અમે આપને જણાવી રહ્યા છીએ કે જમ્મુ કાશ્મીરથી શું ખરીદી શકાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ