ભાર ઓછો / ખેડૂતો માટેની સ્માર્ટફોન યોજનાની સહાયમાં ગુજરાત સરકારે કર્યો ધરખમ વધારો, હવે બસ આટલી રકમ તાતના માથે

The increase made by the Gujarat government in the assistance of smartphone scheme for farmers will now get 6 thousand

ખેડૂતોને ટેક્નોલોજી સાથે જોડવા સરકારનો પ્રયાસ, કૃષિ વિભાગને નાણા મંત્રાલયની લીલી ઝંડી મળતા હવે સહાય 10 ટકાથી વધારી 40 ટકા કરવાનો પરિપત્ર જાહેર કર્યો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ