ગીર-સોમનાથ / ભાવનગર ફોર લેન હાઇ-વે વિવાદમાં, ખેડૂતોને અપાઇ નોટિસ

somnath bhavnagar four lane highway

સોમનાથ અને ભાવનગર વચ્ચેનો ફોર લેન હાઈ-વે ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યો છે. દેવલી ગામમાં 3 કિમી સુધી સંપાદન કરાયેલી જમીન મામલે વિવાદ થતાં નેશનલ હાઈ-વે ઓથોરિટીએ ખેડૂતોને નોટિસ ઈશ્યુ કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ