નિવેદન / Google પ્લે સ્ટોર પરથી હટ્યા બાદ હવે Paytmમાં જમા તમારા નાણાનું શું થશે ? જાણો

Paytm App Taken Off Google Play Store

પ્લેસ્ટોરથી ઓનલાઈન પેમેન્ટ એપ Paytm હટાવી દેવામાં આવતા તેના ઘણા બધા યુઝર્સ અવઢવ છે એવામાં કંપની તરફથી સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી છે અને નાણા વિશે પણ સાંત્વના આપવામાં આવી છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ