પ્રહાર / માત્ર શ્વાસ માંગ્યા હતા, રાફેલ નહોતું માંગ્યું : મોદી સરકાર પર ભડક્યા જાણીતા કવિ

Only asked for breath, Raphael did not ask: well-known poet angry at Modi government

કોરોનાની મહામારીના સંદર્ભે સામન્ય પ્રજાથી લઈ જાણીતા લોકો કેન્દ્રની નિષ્ફળતા પર સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ