તમારા કામનું / આજથી બદલાઇ ગયો NPS લૉગ ઇનનો નિયમ, જો-જો આવી ભૂલ કરતા નહીંતર એકાઉન્ટ લૉક

NPS new rule from april 1 do two factor aadhaar authentication

New NPS Rule From April 1: હવે NPSમાં લોગ ઈન કરનાર બધા પાસવર્ડ-આધારિત યુઝર્સ માટે આ જરૂરી છે. CRA સિસ્ટમ એક એપ્રિલ 2024એ શરૂ થઈ ગયું છે. આધાર-આધારિત લોગ-ઈન ઓથેન્ટિકેશનનું મર્જર ઓવરઓલ ઓથેન્ટિકેશન અને લોગ-ઈન સ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા માટે એક અક્ટિવ નિર્ણય છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ