નિર્ણય / ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, ગણિત વિષયને લઇને સરકારે લઈ લીધો આ મોટો નિર્ણય

Important news for standard 10 students, the government took this big decision regarding the subject of mathematics

ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં કાચા પડી રહ્યાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.આ વર્ષે બોર્ડમાં 87% વિદ્યાર્થીઓએ બેઝિક ગણિત પસંદ કર્યુ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ