હરણી દુર્ઘટના / 'આજે બાળકો મા વિનાના થઇ ગયા', વડોદરા બોટ ટ્રેજેડીને લઇ મૃતક શિક્ષિકાના સ્વજને VTV સમક્ષ કાઢી હૈયાવરાળ

Harani lake boat incident The family members said with wet eyes that it is a great sorrow to lose a member of the family

Vadodara Harani lake boat incident: પરિવારજનોએ આસું ભીની આંખે કહ્યું કે, ઘરનો સભ્ય ગુમાવ્યા તે મોટું દુ:ખ છે, જવાબદાર સામે પગલાં લેવા જોઇએ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ