મહત્વનો નિર્ણય / ધો. 9 અને 11ના વર્ગોને પણ શરૂ કરવાનો રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય, આ તારીખથી કરાશે ચાલુ

Gujarat government school open

ગાંધીનગરમાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં ધોરણ 9 અન 11ના વર્ગો શરુ કરવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેમાં 1 ફેબ્રુઆરીથી શિક્ષણકાર્ય શરુ કરાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ