2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

Ek Vaat Kau / જાણો હવે, શું થયું સસ્તું શું થયું મોંધું? તમારે જાણવું જરૂરી

GST કાઉન્સિલની 47મી બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં GST વધારવા અને ઘટાડવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારે જાણો શું થયું સસ્તું અને શું થયું મોંધું? તમારે જાણવું જરૂરી છે. ત્યારે જોઈલો આજનું Ek Vaat Kau...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ