તમારા કામનું / 1 ઓક્ટોબરથી થવા જઈ રહ્યા છે 8 મોટા બદલાવ! ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને CNGના ભાવોમાં થઈ શકે છે ફેરફાર

from october 1st 8 big changes in rules know more

આ વર્ષે 1 ઓક્ટોબરથી દેશમાં આઠ મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય ફેરફારો થવા જઈ રહ્યા છે. આની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે. તેને જાણીલેવું તમારા માટે ખૂબજ જરૂરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ