ડેડલાઈન / ડિમેટ અકાઉન્ટથી લાઈને IT રિટર્ન: નવા વર્ષથી બદલાઈ જવાના છે નિયમો, 31 ડિસેમ્બર પહેલાં પતાવી લો આ 5 કામ, નહીંતર પસ્તાશો

five financial work deadline before 31 december rule change including itr to mutual fund

જો તમે પણ આ કાર્યો પૂરા કર્યા નથી તો આજે જ પૂર્ણ કરી લો. UPI IDથી લઈને ડીમેટ એકાઉન્ટ સુધીના અનેક કાર્યો પૂરા કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ