દાવો / સોશ્યલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સને લઇ એલન મસ્કનો ચોંકાવનારો દાવો, કહ્યું 'કેન્દ્ર સરકારે...'

Elon Musk's shocking claim about social media accounts

Elon Musk Latest News: X ની વૈશ્વિક સરકારી બાબતોના એકાઉન્ટ દ્વારા કરાયેલ પોસ્ટમાં કહેવાયું કે, ભારત સરકારે તાજેતરમાં જ કેટલાક એકાઉન્ટ્સ અને પોસ્ટ્સને બ્લોક કરવા માટે એક્સ પ્લેટફોર્મને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા હતા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ