આયોજન / BIG BREAKING: શિક્ષકો માટે સૌથી મોટા સમાચાર, બદલી કેંપોની તારીખ જાહેર, શિક્ષણમંત્રીએ કર્યું ટ્વિટ

Decision of Education Department in favor of primary school teacher

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકના હિતમાં નિર્ણય, નવા નિયમો આધિન પ્રથમવાર જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ