આરોગ્ય / મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ચિંતા ના કરો! વિશ્વનો આ દેશ ખુબ સારા પેકેજ પર ભારતીય ડૉક્ટરોને લેવા તત્પર છે

Best Career in South African Kenya of Indian Medical Student

આફ્રિકા વિશે મોટા ભાગના લોકોની એવી ધારણા છે કે આફ્રિકન દેશો એટલે ઝિંગા લા લા હુ હુ કરતાં નાચતાં ગાતાં અર્ધનગ્ન અને પ્રાથમિક જરૂરિયાતની અછતમાં જીવતાં લોકો અને એ લોકોમાં સ્કિલના નામે મીંડું છે, આ ગાતાં અર્ધનગ્ન અને પ્રાથમિક જરૂરિયાતની અછતમાં જીવતાં લોકો અને એ લોકોમાં સ્કિલના નામે મીંડું છે, આ એક ધારણા છે. એ માન્યતાઓને તો કોણ તોડે પણ, અહીં આપણે પૂર્વ આફ્રિકાના ૬ દેશો પૈકીના પૂર્વ આફ્રિકાના બિઝનેસ હબ ગણાતા કેન્યાની આરોગ્ય સેવાઓ અને મેડિકલ ટૂરિઝમનો ચિતાર મેળવીએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ