ગૌરવ / નાસાના કાર્યકારી ચીફ બન્યા ભારતીય મૂળના ભવ્યા, જાણો કોણ છે ભવ્યા

america indian american bhavya lal appointed acting chief of staff of nasa

ભારતીય અમેરિકન ભવ્યા લાલને સોમવારે નાસા દ્વારા અમેરિકન અંતરિક્ષ એજન્સીની કાર્યકારી પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. લાલ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાયડન દ્વારા નાસામાં પરિવર્તન સંબંધી સમીક્ષા દળની સભ્ય છે અને બાયડન પ્રશાસન અંતર્ગત એજન્સીમાં પરિવર્તન સંબંધી કાર્યોને જોતા રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ