કોના પર લાગશે મહોર / ગુજરાતની 6 મનપામાં ભાજપની જીત બાદ મેયર માટે કોનું-કોનું નામ આગળ ચાલી રહ્યું છે

After BJP's victory in Gujarat's 6 Manpa, whose name is running for mayor

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની 6 મનપામાં ભાજપની જીત બાદ મેયર માટેના નામોની અટકળ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ