સેવા / આબુ નગરપાલિકાની અનોખી પહેલ, પ્રથમ રોટલી ગાયો માટે ઉઘરાવે છે, જાણો કેમ?

Abu Municipality's unique initiative is to collect the first bread for cows

હિન્દુ ઘર્મ પ્રમાણે જમવા બેસીએ તે પહેલા પ્રથમ રોટલી ગાયને ખવડાવવી એમ કહેવામાં આવે છે. જેના કારણે પહેલાની પરંપરા જે સાચવીને બેઠા છે. તેમના ઘરે આજે પણ ભોજન બને તો પ્રથમ ગૌમાતા માટે રોટલી નિકાળવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં પરંતુ ઘણી જગ્યાએ  તો ગૌમાતા પણ સમયસર રોટલી ખાવા માટે પહોંચી જતા હોય છે. 

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ

VTV News Live

x