તમારા કામનું ! / તમારા આધાર કાર્ડનો કોઈ નથી કરી રહ્યું ને ખોટો ઉપયોગ? ઘરે બેઠા આ રીતે કરી લો ચૅક

aadhaar card update aadhaar being misused check how to find out

આધાર કાર્ડ આજના સમયમાં એક જરૂરી દસ્તાવેજ બની ગયો છે. જે વગર તમે કોઈ સરકારી કામ પણ કરી શકતા નથી અને તમારી ઓળખ પણ સાબિત કરી શકતા નથી. પરંતુ ઘણી વખત તમારા આધાર કાર્ડનો ખોટો ઉપયોગ થઇ જાય છે. આવો જાણીએ કે કેવીરીતે તમે જાણકારી મેળવી શકશો કે તમારા આધાર કાર્ડનો ક્યારે અને ક્યા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ