તમારા કામનું / તમારી દીકરી માટે ખાલી ભરી દો આ ફૉર્મ, ગુજરાત સરકાર ત્રણ હપ્તામાં આપશે એક લાખ દસ હજાર રૂપિયા

Vahli Dikri Yojana Registration Form 2021 and application process

ગુજરાત સરકારની વ્હાલી દીકરી શું છે અને આ યોજનામાં કોને કેટલા રૂપિયાનો લાભ આપવામા આવે છે તે જાણવા માટે વાંચો અહેવાલ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ