નિવેદન / 'હું દરેક સાંસદોને આગ્રહ કરું છું કે રોવા-ધોવા માટે ઘણો સમય છે, કરતા રહેજો પરંતુ...', સંસદ ભવનથી જુઓ PM મોદી શું બોલ્યા

There is a lot of time for washing, keep doing it but...', see what PM Modi said from Parliament House

Parliament Special Session News: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંસદના વિશેષ સત્રમાં ભાગ લેવા સંસદ ભવન પહોંચ્યા, સત્રની શરૂઆત પહેલા મીડિયાને નિવેદન આપતા પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર કટાક્ષ કર્યો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ