ચોમાસું અપડેટ / વાવાઝોડું નહીં અલ-નીનોના કારણે વરસાદને લઈને વધ્યું ટેન્શન, જાણો શું કહે છે હવામાન વિભાગ 

Tensions rise over rain due to El Nino, not a cyclone, know what the Meteorological Department says

Monsoon Update News: ચોમાસાના આગમન ટાણે હવે અલનીનો પણ સક્રિય, અલનીનો સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન પણ ચાલુ રહેવાની સંભાવના

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ