ઈન્ટરવ્યૂ / રૉનિત રૉયને જાન્યુઆરીથી પેમેન્ટ મળ્યું નથી, કહ્યું મારી પાસે જે પણ છે તે વેચી રહ્યો છે કારણ કે...

ronit roy hasnt been paid since january says selling things to support 100 families

ટીવી ઍક્ટર રોનિત રૉય (Ronit Roy) એ એક ઈન્ટરવ્યૂમાં ખુલાસો કર્યો છે કે જાન્યુઆરીથી કોઈ પેમેન્ટ મળ્યું નથી અને તેમના માથે 100 પરિવારોને સપોર્ટ કરવાની જવાબદારી પણ છે. આ કારણ તેમને ચીજ-વસ્તુઓ વેચીને પૈસા ભેગા કરવાની નોબત આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ