રાજીનામું / વિધાનસભાના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે ડો.નીમા આચાર્યનું રાજીનામું

Resignation of Dr. Neema Acharya as the Acting Speaker of the Legislative Assembly

ગુજરાત વિધાનસભાના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે ડો.નીમા આચાર્યનું રાજીનામું.હવે નવા અધ્યક્ષની થશે વરણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ