ભારે કરી.. / ફરી આવ્યો હવામાનમાં પલટો! ગુજરાતના પડોશી રાજ્યમાં વરસાદનું એલર્ટ, IMDની આંધી-તુફાનની આગાહી

Once again the weather is going to change in North India. While the day is still sunny, a rain warning is issued for the...

ઉત્તર ભારતમાં ફરી એકવાર હવામાનમાં પલટો આવવાનો છે. જ્યારે દિવસ હજુ તડકો છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ