તમારા કામનું / 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે બેન્ક સાથે જોડાયેલા મહત્વના નિયમો! છેલ્લા સમયે મુશ્કેલી ન જોઈતી હોય તો આજે જ પતાવી લો જરૂરી કામ

new rules from 1 august will be changed from monday

ઓગસ્ટના આગમન સાથે જ બેંકિંગ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા ઘણા નિયમો અને બેંક-એટીએમ સંબંધિત ઘણા નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ