હેલ્થ / સાયલન્ટ કેન્સરને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરતા, ભૂલથી પણ શરીરમાં દેખાય આ લક્ષણો તો તુરંત થઇ જાઓ સાવધાન

Never ignore silent cancer, if these symptoms appear in the body even by mistake, be alert immediately.

લાંબા સમય સુધી કોઈપણ સમસ્યાથી પરેશાન રહેવું એ તેનો ઉકેલ નથી. સાયલન્ટ કેન્સરનું સૌથી ખતરનાક રૂપ એ છે કે તે શરૂઆતમાં ખબર નથી પડતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ