યૂટિલિટી / ગેસ સિલિન્ડર ધારકો માટે આવ્યા સારા સમાચાર, સરકાર ઘરે બેઠા આપશે બુકિંગ સમયે આ ખાસ સુવિધા

Lpg gas cylinder price latest news customer can get refill from nearest gas distributor Government of India

હવે ગેસ સિલિન્ડરના ગ્રાહકો રજિસ્ટર્ડ લોગઈનનો ઉપયોગ કરીને મોબાઈલ એપ કે ઓએમસી વેબ પોર્ટલની મદદથી ગેસ રિફિલ કરાવતી સમયે પોતાના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની પસંદગી કરી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ