ચુકાદો / નોમિની LIC પોલિસીના પૈસાનો દાવો કરી શકે, કાનૂની વારસદારને કોઈ હક નહીં- CICનો મોટો ઓર્ડર

Legal Heir Can't Seek Details Of LIC Policy: Information Commission

કેન્દ્રીય માહિતી પંચે એવો મોટો ઓર્ડર આપતાં એવું જણાવ્યું છે કે LIC જીવન વીમા પોલિસી ધારકના મૃત્યુની સ્થિતિમાં નોમિની પોલિસીના પૈસાનો દાવો કરી શકે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ