આનંદો / PM મોદીના હસ્તે આજે એકસાથે 9 વંદે ભારત ટ્રેનોનું લોકાર્પણ, સૌરાષ્ટ્રને મળશે પ્રથમ વંદે ભારત

Launch of 9 Vande Bharat trains together today by PM Modi

આજે વડા પ્રધાન ગુજરાત સહિત દેશને વધુ 9 વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ આપશે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રને પ્રથમ વંદે ભારત ટ્રેન મળશે. જે ટ્રેન જામનગરથી અમદાવાદા વચ્ચે દોડશે. વંદે ભારત ટ્રેન જામનગરથી અમદાવાદ વચ્ચે 6 સ્ટોપ લેશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ